Welkom bij EQ-praktijk Roesch

Ronald Schepers en Frits Roelofs vormen sinds 2004 de EQ-praktijk Roesch.

Wij hebben een grote en ruime ervaring in het onderwijs in het algemeen en in het voortgezet onderwijs in het bijzonder. Centraal in ons werken staat het thema ´leren´. De kracht van de mens zit in zijn vermogen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zelfs invloed uit te oefenen op die veranderingen. Met name jongeren hebben vaak de neiging dit vermogen diep weg te stoppen. Goede, menselijke begeleiding vanuit een aantal ecologische basisprincipes maakt het echter mogelijk juist dit vermogen bij jongeren en volwassenen weer zichtbaar en inzetbaar te maken.

Onze sleutel tot die ecologische principes is altijd de emotie. Voor mensen zich bewust zijn van wat er allemaal speelt en opspeelt, hebben hun emoties dit meestal al laten zien. Emoties op zich zijn niet goed of slecht. Ze zijn er en hebben hun eigen functie. Wij helpen onze cliënten de taal van hun eigen en andermans emoties te verstaan. Soms gaat dit met woorden, soms ook in stilte.

Naast onze eigen opleiding tot eerstegraads docent hebben wij beiden de opleiding tot Coach, Begeleider, Trainer, Therapeut bij Weisfelt & Partners gevolgd. In het verlengde van deze opleiding ligt ook onze bemoeienis op ethisch gebied. Wij werken vanuit de Ethische Code zoals die terug te vinden is op www.ethischekring.nl

Omdat de emotie een zo basaal gegeven is in het menselijk bestaan, is het terrein waarop Roesch zich beweegt, heel ruim. De nadruk ligt niet alleen op jongeren maar op alle mensen die zich bereid verklaren te ‘leren’ in de meest brede zin van het woord.

Roesch is door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) vrijgesteld van btw voor te berekenen scholingsactiviteiten.